Korsfest de dumme!

For tiden sirkulerer det et par artikler som hevder at folk på ytre høyre, folk som stemmer på Trump, folk som er rasister, og at folk som er religiøse er dumme, har lavere IQ og mangler kunnskap.
Det er riktignok en tendens som kan påpekes, og det finnes et datagrunnlaget for påstanden, og det føles godt å kunne le av sine meningsmotstandere samtidig som man får bekrefta hvor dumme de er og hvor rett vi har. Jeg ser at tendensen er sterkere når vi nærmer oss sentrum, AP/Venstre og landskapet rundt der, men har også opplevd at progressive krefter gjør det.
Noen ganger skjer dette på lukkede rom, som på en litt sekteristisk fest der man er ganske enige og samstemt politisk, eller med en venn. Jeg synes ikke dette er problematisk, da er det litt intern humor. Men det er noe helt annet om vi gjør det på det i fora og media der mange leser det. Det er problematisk av flere årsaker. Jeg ønsker å ta opp tre årsaker til at det er problematisk.

Første årsak – du fremmedgjør

Vi har nok alle vært i diskusjoner der den vi diskuterer med ganske tidlig har begynt å fortelle deg hvor dum du er, hvor kunnskapsløs du er, og mange av oss har fått høre at vi burde ta ungdomsskole/vgs om igjen fordi vi er kunnskapsløse, eller de rakker ned på yrket ditt, gjerne helt uten at personen spør hva du jobber med. Det føles ofte absurd, spesielt om du har relevant utdanning og den andre personen ikke har det.
Spør deg selv, har slike angrep overbevist deg?`Jeg tipper at svaret er et skrikende nei. Hvorfor tror du at du overbeviser noen ved å kalle dem dumme og kunnskapsløse? Når du kaller noen dumme,er det nyttesløst å prøve å overbevise dem etterpå. Det gjelder når noen skal overbevise deg og det gjelder når du skal overbevise andre. Å kalle noen dumme, kunnskapsløse, idioter og lignende er en dårlig måte å overbevise noen på. Da spiller det egentlig liten rolle om du sier «du er dum» eller om du sier til noen som har stemt FrP at «alle som stemmer FrP er idioter som ikke skjønner sitt eget beste».
Med en gang du gjør det, så har du tapt. Du får ikke overbevist personen, og egentlig er det du selv oppført deg dumt og vist manglende sosial intelligens. Det er selvfølgelig noe annet å bli sint pga dårlig oppførsel. Dette handler om å overbevise noen som er noenlunde åpne for andre tanker.
Vi ønsker tross alt å overbevise folk flest om at våre løsninger er gode. Vi ønsker å overbevise hverdagsrasister og smårasistene om at diskriminering er galt Vi ønsker å overbevise dem om at det er deres egeninteresse og samfunnets interesse å ha en åpen og inkluderende holdning. Om du avfeier noen som dumme har du gitt opp denne kampen og du er heller ikke særlig inkluderende og åpen. Du slår da fast at de er uenige pga manglende intelligens, at de ikke har mulighet til å forstå og dermed endre holdninger og bli enig med deg.

Andre årsak – du møter ikke argumentene deres.

Du argumenterer også indirekte for at demokrati, det at vanlige folk styrer samfunnet, er en dårlig ide. Om folk er dumme og derfor er rasistiske, stemmer Høyre, FrP og AP fordi de ikke evner å forstå bedre kan du heller ikke overbevise dem. Du amputerer ditt eget analyseapparat og nekter å prøve å finne ut hvorfor de mener og stemmer noe annet enn deg.
Du mister også muligheten til å overbevise dem ved å ta tak i deres virkelighetsforståelse og analyse og påpeke mangler, noe som drastisk svekker styrken i dine argumenter. Et typisk eksempel er den manglende forståelsen for hvorfor en del arbeidere gir opp AP/venstresida og stemmer FrP. Det er ikke så enkelt at de er rasister og gir opp fellesløsninger og er kunnskapsløse om hva FrP står for. Det finnes nemlig mange gode analyser av hvorfor en del har gått fra AP/Venstresida til FrP og Høyre. Sentrale poeng er at venstresida assosieres med AP, at AP har ført en nyliberalistisk politikk som gjør at det over tid er vanskelig å se forskjellen på AP og Høyre/FrP. Så lenge venstresida assosieres med AP fremstår det som liten forskjell på høyre og venstresida.

Man har ved å stemple meningsmotstandere som dumme, istedenfor å undersøke analysene og virkelighetsforståelsen deres selv vært usmart.

Tredje årsak – Du skaper samhold.

En tredje innsigelse er hvordan nedrakking av grupper kan skape fellesfølelser, motmaktsbevegelser, og dermed forsterke deres samhold og gruppeidentitet. Når FrPere og FrP-tilhengere og lignende grupper bruker en utpreget offerretorikk så er det fordi det fungerer.Det er mange sider ved denne offerretorikken, blant annet svekker den reelle ofre for deres egen oppførsel sin identitet som ofre. Den kommer også fordi gruppene ofte møtes med nedrakking og drittslenging, og den appeller til personer som føler de har falt utenfor samfunnet, som ikke føler seg inkludert, eller som føler at livet går imot dem, det vekker deres empati.
Hva slags virkemidler som fungerer varierer selvfølgelig fra situasjon til situasjon, men når en gruppe er blitt såpass stor og innflytelsesrik som dagens FrP-tilhengere eller Trump-tilhengere har blitt, virker det ikke lenger isolerende og bekrefter bare deres gruppeidentitet ved å påstå at de er dumme og kunnskapsløse.
Dette er gruppeidentiteter som Trump og gjengen vet å spille på. Når Trump avfeier kritikk av ham selv som uvitende eller brautende, avfeier ham samtidig innsigelser og nedrakking som mange av hans tilhengere føler på hele tiden. Samtidig som han juger, er en rik parasitt for samfunnet og sprer en ganske ekstrem hatretorikk, fremstår han som en som ikke er redd for å si det han mener, som kritiserer Demokratene sin nyliberalistiske politikk (på tross av at han står for den samme), som fremstår som motstander av de internasjonale handelsavtalene (på tross av at han ønsker mer av dem) og som virker langt mindre krigsivrig enn Clinton.
Dessverre vant nedrakkingsforkjemperne hos demokratene, dermed blir det vanskelig å få gjort noe med arbeidsklasseappellen til Trump. Sanders hadde en strategi for å møte Trump som ikke gikk på latterliggjøring, men på å organisere og kjempe for arbeiderklassen, noe som viser en annen vei å samle oppslutning fra arbeidere enn å stemple sine meningsmotstandere som dumme.
De som ikke har forstått forskjellen rakker gjerne ned på de av Sander sine tilhengere som ikke kommer til å stemme på Clinton og påstår at de er dumme, uintelligente og rasister, rett og slett fordi de selv ikke har forstått hvordan Clinton fremstår og oppfattes som tilhenger for en nyliberalistisk politikk.
Det er ikke så enkelt.

Konklusjon

Det kan være at høyresiden er dumme, uintelligente og kunnskapsløse. Det siste kan eventuelt gjøres noe med. Men en slik innfallsvinkel vil bare føre til at vi taper kampen om samfunnet. Ta tak i deres argumenter, vurder sannhetsgehalten og finn ordentlige motargumenter. Slik kan vi vinne kampen for et inkluderende, solidarisk og klasseløst samfunn. Ikke bit på sentrums sosialliberalernes nedrakkings og konspirasjonsstemplingstaktikk, men analyser  og kom med ordentlige argumenter. Ellers har vi tapt kampen mot de store massene som i dag omfavner Høyre, FrP,og AP.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s