Israelvenner, ekstremistisk retorikk og de doble standardene

For oss som arbeider med solidaritet for et okkupert folk kan retorikken vi møter fra en del israelvenner ofte virke skremmende. En del av det vil jeg rett og slett kalle ekstremistisk.

Med israelvenn mener jeg en som støtter Israel. Min bruk av begrepet har intet å gjøre med gruppen på Stortinget som kaller seg Israels venner på Stortinget.

Jeg har gjennom en rekke år vært aktivist i palestinakomiteen. Gjennom mitt arbeid for solidaritet med et okkupert folk har jeg møtt mange, deltatt med i mange diskusjoner og debatter, og observert mye forskjellig, både i den norske palestinabevegelsen og blant israelvenner. Enkelte ting er fundamentalt forskjellig, palestinavbevegelsen er basert på antirasisme og ønsket om at alle skal ha like rettigheter, og tar sterk avstand fra jødehat. Israelbevegelsen har lignende formuleringer, men når de i utgangspunktet er til for å støtte en rasistisk politikk og etterhvert har blitt mer og mer marginalisert, oppfører de seg annerledes enn den grunnleggende antirasistiske palestinabevegelsen.

Jeg har valgt å anonymisere alle aktivister som er nevnt her, fordi bloggposten skal handle om sak, handlinger og meninger, ikke om personer. Dessuten er noen av uttalelsene av en karakter som gjør at de kan få konsekvenser for arbeids og familieliv. Alle navn er derfor fiktige, mens alle sitater og referater til uttalelser er ekte personers uttalelser som jeg har tatt vare på på skjermbilder.

I 2014 hadde vi en sak der en palestinavenn som ønsket å sette fokus på undertrykking av muslimer også spredte holocaustfornektelse og generelt hadde problemer med å skille mellom Israel og jøder. Hun var ikke aktiv i palestinakomiteen, men drev sin aktivisme på siden. I kjølvannet av avsløringene kom hun stadig mer i krangel med palestinavenner blant annet fordi hun ble kritisert for sine antisemittistiske holdninger.
I 2015 valgte en tidligere palestinaaktivist å gå i 1. maitog med en plakat som bagatelliserte antisemittisme. Den samme personen har også kommet med generaliserende karakteristikker av jøder, teorier om jødemakt og lignende. Saken ble tatt opp i den lokale avisa av et medlem av palestinakomiteen, et annet styremedlem gikk hardt ut mot personen og ba ham holde seg unna 1. mai. 1. maikomiteen ble kontaktet av palestinakomiteen for å hive personen ut, og det kom flere innlegg i avisa. På facebook kom det massiv kritikk. Til slutt kom det en israelvenn for å slå fast at palestinabevegelsen hadde vanskelig for å ta avstand fra antisemittisme, et innlegg som var absurd i en debatt startet med at palestinabevegelsen tok avstand nettopp bagatellisering av antisemittisme og fortsatt med at vi tok avstand fra ham.

Dette er to eksempler på hvordan palestinabevegelsen reagerer på antisemittisme. Personene blir kritisert og frøset ut. Jeg har selv kritisert antisemitter ved en rekke anledninger. Det mest absurde må ha vært på den tidligere gruppa «brodins snakkeboble» der jeg deltok i to tråder parallelt. I den ene stempla «Erling» meg som antisemitt fordi jeg var mot okkupasjonen av palestina (min formulering), i den andre var det en holocaustfornekter som mente at jødene styrte verden og måtte bekjempes som jeg kranglet med. «Erling» var null interessert i å kritisere antisemitten, han var opptatt med å «ta» meg, og spørsmål om hvorfor han ikke brød seg om den faktiske antisemitten i den andre tråden ble møtt med innlegg som handla om helt andre ting.
Dette er ganske typisk for mentaliteten blant mange israelvenner, antisemittisme blir et stempel de bruker for å forsvare Israel, mens de påfallende ofte ikke bryr seg om ekte antisemittisme.

På samme måte er det påfallende hvordan jeg fortsatt ikke har opplevd at israelvenner tar avstand fra andre israelvenners påstander, slik som eksemplene jeg skal komme med under. Sitatene er fra offentlige sider og grupper, alle med potensielle lesere på over ti tusen.

Ps. eventuelle skrivefeil kommer fra sitatene, ikke meg.

«Per» mener at en analyse av Israel sin økonomi som palestinakomiteen reklamerer for er «jødehat» med «Væpna rovolusjon» som mål.

«Anders» mener at «PALESTINERNE STØTTER ISIS OG SHARIA SOM DREPER ALT…», jupp, alt. Rene syndfloden.

«Knut» sammenligner Israel sin okkupasjon av Palestina med de allierte styrkene i Tyskland. Palestinerne burde etter sin angrepskrig mot Israel (???) ha akseptert okkupasjonen og ikke gjort motstand. Påpekningen fra en motdebattant at palestinerne aldri har gassa jøder svarer ikke «Knut» på.

Som alle vet, Palestina har aldri hatt noen hær og har aldri verken invadert, okkupert eller erklært krig mot noen.

«Annike» skriver til Palestinakomiteen: «fakta at Hamas er en terrororganisasjon med mål om å utslette et helt folkeslag, og at dere kjemper for en slik terrorstat».

Hun skriver også at «De som støtter oppheving av blokaden pr dags dato, når Hamas styrer, støtter indirekte utryddelse av Israel og jødene».
Nettopp, så ifølge «Annike» er vårt krav om å heve blokaden slik at befolkningen på Gaza kan etablere et næringsliv, bygge opp igjen husa som Israel ødela i 2014, få medisiner, mat og lignende det samme som å støtte indirekte utryddelse av Israel og jødene (hun mener nok indirekte støtte utryddelse).

«Arve» kaller kravet om boikott for en ny form for antisemittisme og fortsetter helt uten ironi «Hvis man først skal boikotte noen på grunn av mangel på menneskerettigheter så kunne jo Kina vært et alternativ etter okkupasjonen av Tibet, eller Saudi-Arabia der kvinner ikke en gang kan kjørebil».

Så boikott av Israel er antisemittisme, mens boikott av Kina og Saudi-Arabia er ikke muslimhat og kineserhat? Konsekvent, som i tilfellene over, ingen protest fra andre israelvenner.

«Benjamin» benekter like godt at de palestinske områdene finnes «Man har faktisk ingen konkret areal og forholde seg til med utsagnet «bosettere» av hvor de bor, og merking av varer blir ett jødestempel man skal sette-«.

Det å ikke skille mellom jøder som folkegruppe og Israel som stat er klassisk retorikk fra enkelte israelvenner. Vi får stadig høre fra enkelte israelvenner hvordan kritikk av Israel handler om å hate jøder, og så langt har jeg aldri sett en eneste israelvenn protestere på denne retorikken. Om en palestinavenn slurver litt vil dette gjerne bli henta frem i beste sendetid årevis etterpå.

«Benjamin» følger gjerne opp med et ord som blir brukt for å benekte palestinerne som eget folk: «Så mye palaraberne hater Israels.jøder at de er villig til å sprenge seg i luften for å ta livet av de». Ingen nyanser, full generalisering. Palestinerne hater jøder og sprenger seg villig i luften av rent hat mot jøder.

«Benjamin» har også noen andre gullkorn. Feks «Bekreftende- man får det ikke t av hodet. Britisk mandatet (hele) var forbeholdt jødene».

Forbeholdt i hvor? Etter en lang stund innrømmer han «balfour-erklæringen» som altså ikke mente at hele (altså inkl Jordan) var forbeholdt jødene, men tvert imot slo fast at de som levde der fra før skulle fortsette å få leve i fred med sine religioner.

«Benjamin» driver altså ren historieforfalskning og legitimerer en etnisk rensing av områdene inkludert Jordan. Istedenfor å si at «ok, det var ikke det jeg mente» el. Lignende bruker han unnvikelsestaktikk, og nekter konsekvent å si at sitatet er feil eller at han er uenig med innholdet.

Deretter et svar på en sak fra en av palestinakomiteens sider på facebook, det er som svar på et innlegg om Israel og er derfor å anse som et innlegg i diskusjonen om Israel og palestinerne. Argumentasjonen virket kjent, og jeg kunne fort få bekreftet at personen er medlem av den islamofobiske «bevegelsen».

«Bjørn» sin kritikk av palestinavenner trekker like greit inn Stalin, Mao og Pol Pot: «De venstreradikale mente Stalin var en stor statsleder og avfeide all kritikk som revisjonistisk og reaksjonær. Senere trykket de Mao og Pol Pot til sitt bryst. Begge, i likhet med Stalin, diktatorer og massemordere av enorme dimmensjoner.
Nå forsvarer de islamismen og stempler alle med kritiske tanker som rasister og islamofobe.

Igjen er de støttespillere for totalt antidemokratiske bevegelser»

«Kjartan» mener at islam tillater: prostitusjon, voldtekt av prepubertale jenter og befaler deg å drepe jøder og kristne, halshugge ikke-muslimer, terrorisere ikke-muslimer, stjele fra ikke-muslimer og lyve for å styrke islam (han bruker begrepet Taqiyya). Ja, også dette som et argument for Israel. Fortsatt ingen israelvenner som reagerer på retorikken.

«Kjell» legger ut en video med påstanden «Disse terrorister er det dere støtter…». Videoen viser påstått opplæring av barn som jihadister blant palestinerne. Noe sitat eller referanse til en palestinavenn som mener at bruk av barn i krig er greit, finner han derimot ikke.

«Cato» slår fast at «I 1940 ble Norge okkupert av nazister og idag er vi okkupert av muslimer. Nazi og islam er samme ulla» på Palestinakomiteen i Norge sin side. Ingen protester fra israelvenner på at muslimer har okkupert Norge, men innlegget blir slettet av administrator.

«Roald» deler en fake boikottside som hevder at du må boikotte alle varer fra en rekke butikkjeder som ikke er fra Israel. Nettsiden blir drevet av en israelvenn.

«Stig» slår fast at «araberan får alder t nå læll», han omtaler også muslimene som «kvinne undertrykkende». Ikke noen nyanser der i gården nei.

«Øistein» lovpriser AUF, Lenin, Israel, Putin og Transnistria. Han beksirver det som en OASE på denne måten «Islam forbudt likeså hijab, nikab samt moskeer– det er sosialismen sanhet, lenins tanker om lihet og likestilling». Han omtaler Transnistria som PARADIS. Han tar og til orde for kastrering av pedofile. Som en kuriositet mener han også at folk trodde at jorda var flat på 600-tallet. Selv ikke dette reagerer israelvenner på, selv om det jo må stride mot hva de fleste israelvenner står for.

«Øivind» kaller Ban Ki-moon sin kritikk av Israel for jødehat og sammenligner det med 1945. Om Palestinakomiteen er han veldig konkret «Nazi jødehat. Dere er en skam».

«Arne» omtaler forsøket på kulturell boikott av Israel, herav israelske filmer på filmfestivaler på denne måten: «Nazistene boikottet også filmer laget av jøder. Man kaller ting så mangt, men realitet er realitet. Hvorfor ikke bare være ærlige om det?»

«Daniel» synes palestinerne burde ta hensyn til at de er i krig og ikke burde føde så mange barn «Av 1.8 millioner innbyggere på Gaza er 1 million barn. Hvorfor føde så mange barn inn i et krigshelvete?»

Under nyheten om at Israel har skutt 30 barn siden starten av 2015 kommenterer «Einar»: «Jeg trodde ikke jakta startet før i mai, jeg». Ingen israelvenner protesterer på kommentaren.

«Ibro» foreslår å stenge grensa for muslimske innvandrere, og hevder at politiet arresterer nordmenn som protesterer mot mulimer som gjengvoldtar og dreper norske kvinner. Malplassert? «Inge» er en ivrig israelvenn som fremmer Israel sin sak på en rekke grupper og sider inntil han blir kasta ut for dårlig oppførsel, personangrep og sjikane. Men selv om administratorer reagerer, får han ikke motgang fra andre israelvenner, de lar ham holde på.

«Jan Egil»: «Ingen vits i å diskutere med en som tydeligvis har vært på alle Utøya møtene der Fatah har hjenevasket norsk ungdom… Israel ble i krig dagen etter at FN opprettet staten!! Hadde det vært opp til meg ville krigen mot de som startet den fortsatt til siste rotte var sprengt… Leve Israel !»
Kjenner du igjen argumentasjonen? Det var del av det som Breivik brukte som argumentasjon for å massakrere unger på nettopp Utøya.

«Jan» skriver «Alle politikere burde dø», «Historieforfalskning er førsteprioritet hos deg, og det blir som nazistene, «ingen israelere er uskyldige» i dine øyne er de raketter mot private boliger med israelere er bare nødvendig mens de militære målene som av og til rammer uskyldige palestinere er forferdelige».

«Knut» hevder at Palestina okkuperte Israel i 1948.

«Lars» «Obama er ikke bare antisemitt, han er trolig også muslim. Uansett står det fasthamret i FOLKERETTEN at landet IKKE er okkupert» (folkeretten han henviste til her var Balfour-erklæringen).

«Pål» «En god palestiner er en død palestiner»

«Ronny» mener at Amnesty er en dårlig kilde «Amnesty… med en nestleder som ble avslørt for å ha tette bånd til Muslimsk Brorskap og Hamas?»
«Ronny» om Utøya: «Jeg lurer på hva sånne som deg mener om folk har vært imot indoktrinerings-øya i mangfoldige år før 2011, utelukkende pga det de lærer bort?»

«Ronny» på nrks debattfelt om at jeg har regnbuefarge på profilen min for å markere homodagen: «For hvem er du? Annet enn en tjukkas med homseflagget» «I tillegg til at du er et antisemittisk rasshøl. Heller død enn rød» Her må det legges til at «Heller død enn rød» er et faktisk sitat som ikke var ment metaforisk i sin tid, men var en oppfordring til å drepe alle kommunister under andre verdenskrig, opphavet er sannsynligvis Goebbels. Det stemmer dog at «Det var slagordet til Unge Høyre, din jødehatende idiot» (sitat «Ronny») inntil de innså at dette var et nazistisk slagord fra 2. verdenskrig.

Etter at jeg påpeker at dette er et nazistisk slagord fra 2. verdenskrig og gir gode kilder på dette skriver «Ronny» «Rather dead than red. Et flott prinsipp å leve etter». Det oppstår i samme tråd en krangel mellom to palestinavenner fordi en palestinavenn også oppfører seg dårlig, etter å forståelig nok ha blitt provosert av «Ronny». Men ingen israelvenner reagerer på «Ronny».

Antirasismen til «Sander» slår meg som litt hul:
«Sigøynere er med i organisert kriminalitet i Oslo, hvis du går på parkeringsplassen bak Spektrum er det masse kassebiler fulle med tyvgods, det er også der de leverer tiggepengene sine.» og videre:
«At du sammenlikner sigøynere; late, forsøpplende, skittene, stjelende og svindlende mennesker med jøder som er kjente for bl.a: Beste flystyrken i verden. Ligger fremt på våpenutvikling. Lagde verdens farligste kampsport Krav Maga og er ferdeenskjent for sine flittige handels egenskaper?» osv osv osv, så avslutter han med «Å sammenlikne sigøynere og jøder er en direkte fornermelse mot verndens mest flittige folkeslag; jødene!!!».

Som dere kan se sier en del israelvenner mye rart. Det er mye jeg ikke har tatt med og, teorier om at Israel er siste skanse mot den muslimske invasjonen av Norge er en av dem. At egentlig muslimer sto bak Utøya er en annen. Det er stor overlapping mellom det islamofobiske rasistiske miljøet og de som støtter Israel, og en del av retorikken overlapper. Blant rasistiske miljøer sees ofte på som en alliert i kampen mot muslimer, også fra en del som er skeptiske til jøder.

Og sånn er det jo, det sies mye rart, uansett hvilken side man står på. Men det symptomatiske er at du ofte finner massevis av protester fra palestinavenner når en pro-palestiner kommer med antisemittisme, mens de sitatene og referatene jeg har kommet med over har stått helt uimotsagt eller til og med fått likes fra folk som fremstår som langt mer moderate. Israelvennene påstår ikke engang når «Sander driver rein sjikane av sigøynere». Dette er sterke tendenser, og jeg synes min første opplevelse med å diskutere med MIFFere som står på stand kan konkludere dette blogginnlegget.
Mitt første møte med MIFFere på stand var i Trondheim, på nordre. De sto og delte ut den gamle avisa med bilde av en kake på der israel var en bitteliten del av arabernes landområder. Først prøvde jeg å høre hva en av de som sto på stand mente om okkupasjonen av Israel. Han snakket positivt om Israel som et inkluderende land der jøder og muslimer levde fredelig side om side, som respekterte menneskerettigheter, hadde full tros og meningsfrihet, som ønsket å leve i fred med nabolanda. Det rene liberale sekulære himmelrike.

Så tok han som sto ved siden av over. Han snakket om hvordan Israel trengte militæret, hvordan okkupasjonen (mine ord, ikke hans) var nødvendig, hvordan muslimene trua med å invadere vesten og at Israel var siste skanse mot de vantro, at det var nødvendig å krige mot muslimene, også videre. Noe av det mest hatske jeg har hørt fra en israelvenn.

Disse to mennene med et så fundamentalt forskjellig syn, den ene sekulær og moderne, den andre hatsk og fundamentalistisk. Slike uenigheter eksisterer i mange bevegelser. Det som slo meg var hvordan den første MIFFeren, som var så human, inkluderende og sekulær på ingen måte reagerte på at hans med-MIFFer talte for religionskrig. Det var null reaksjon, null uenighet, null protest. Saken, Israel, var viktigere enn alt annet. Og det skremte meg.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s