En stemme mot KRLE

Jeg mener at ideen om KRLE-faget, slik KrF har presentert det, bør avfeies. Hele ideen, om at et 5,6%-parti skal få lov til å tvinge på oss et livssyn som mange i samfunnet ikke deler, er grunnleggende intollerant. La oss heller fortsette vår vei inn i det 21. århundre gjennom toleranse, forståelse og inkludering. I et slikt prosjekt har KRLE ingen plass.

474836-world_religion2

KrF er et parti i fritt fall. Etter sin valgtopp i 1997 med 13,7% har partiet sunket i hvert eneste valg. Riktignok økte det fra 5,5% i 2009 til 5,6% i 2013, uten at det betyr at KrF er et parti med økende oppslutning for sine ideer. Alikevel, etter årets valgkamp der verken KRLE eller reservasjonsrett var blant de viktige sakene, har KrF fått sin vilje i begge disse spørsmålene. Det ble knapt nevnt i valgkampen at en stemme til Venstre eller Høyre kunne føre til at vi skulle få endret RLE til KRLE, og debatten etter erklæringa om KRLE og 55% kristendom, har vært preget av at folk er overrasket og blitt tatt på senga. Det demokratiske fundamentet og støtten til KRLE mangler. En indikator på dette er at Nei til KRLE-siden på facebook har 32688 likes, mens Ja til KRLE er nedlagt. Men allerede 08.10.13 så vi at Ja til KRLE hadde 3320 likes, og Nei til KRLE hadde 29965. Det er et demokratisk problem når et lite parti trumfer igjennom en sak som knapt har vært oppe i valgkampen, og som ikke har folkelig støtte.

 

La oss først ta for oss navnet. Hvorfor er Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk et problematisk navn? La oss først se på hva slags budskap et slikt navn har, hvordan det oppfattes. Når man i et navn, ramser opp temaer, indikerer dette at det er forskjellige temaer. Om vi har et fag som heter fysikk og biologi, indikerer dette at fysikk og biologi er forskjellige temaer. Sånn sett er allerede navnet Religion, Livssyn og Etikk problematisk, fordi det kan tolkes og signaliserer at religion ikke er livssyn, eller at dette er to begreper The-Crosssom omhandler forskjellige temaer. Men i faget RLE har ikke-religiøse livssyn en liten plass. Når du putter kristendom foran dette, blir det full forvirring. Er ikke kristendom en religion? Forsvarerne av det nye navnet mener at det skal markeres hvor stor plass kristendommen har i faget. Men det er ingen som argumenterer for at norskfaget skal endres til norsk, nynorsk, lesing og skriving. Denne logikken skal altså bare gjelde for KRLE/RLE.
Det argumenteres også med at vi har en kristen kulturarv, og at kristendommen er viktig i Norge. Men det argumenteres aldri for at samfunnsfag skal hete samfunnsfag, demokrati og menneskerettigheter. Hva slags signaler navnet gir elevene er viktig, og dermed bør fagnavnet være enkelt og forklarende. Når det skiftes logikk på navnet på denne måten, synes jeg det er vel mye å forvente at elevene skal forstå at KRLE har kristendom der bare for å markere hvor viktig kristendommen er i faget. Dette forvirrer, det oppklarer ikke. Når vi først er igang, kan vi godt kalle faget for livssyn, siden det er det faget handler om. Alle religioner er livssyn, og etikk er en sentral del i navnet. La oss være konsekvente, la oss ha matte, livssyn, samfunnsfag, norsk, gym og naturfag.

En ting skal jeg gi forkjempere for KRLE rett i, og det er når de argumenterer med at navnet ikke er så viktig. Dermed blir det desto merkeligere at vi nå skal endre navnet. Hvorfor endre om det ikke er viktig?
Det som er viktig, er at det skal slåes fast at 55% av undervisninga skal handle om kristendom. Om vi tar utgangspunkt i læreplan for RLE 8-10, ser vi en fordeling der 12 punkter handler om kristendommen. Til sammenligning får hinduisme, Buddhisme, islam og jødedom til sammen 20 kulepunkt, de andre områdene 22 kulepunkt. Hvorfor er antall standard_krf_nn_logo_navnetrekk1_cmykkulepunkt viktig? Fordi mange lærere tar utgangspunkt i læreplanen også når de fordeler antall timer på de forskjellige temaene. Det betyr at læreplanen legger opp til en helt annen fordeling enn det nye KRLE-faget gjør, og selv om sedvane nok gjør at mange lærere underviser i kristendom langt mer enn de 22% som læreplan for 8-10 legger opp til, vil en økning til 55% være ganske drastisk.
Skolene har lokale læreplaner, som legger vekt på forskjellige ting. Det vil nok være mer enn en forsiktig antagelse å anta at man på sørlandet underviser flere timer i kristendom enn i Oslo, der man tar hensyn til at det er andre religioner som står sterkt. Denne lokale tilrettelegginga gir mulighet for å ta hensyn til sine elevers livssyn, men også at man kan tilrettelegge faget slik at det vekker mer interesse.

RLE-faget er et ganske nytt fag, og er barnet til det tidligere kristendomskunnskapsfaget. Årsaken til endringene handler om et samfunn i endring. Siden 1985 har gudstroen sunket fra 53% til 43%. Det betyr at andelen som tror på en gud, i dag er i mindretall, og dette er en langsiktig trend. Samtidig får vi stadig flere som ikke følger den offisielle troen. Muslimene er blitt en ganske stor gruppe, mens katolikkene faktisk har blitt flere enn muslimene i Norge. Vi har fått et flerkulturelt samfunn, der de kristne, har kommet i mindretall, og der den nordisk-protestantiske retningen har kommet enda mer i mindretall. Dette måtte kristendomsfaget følge opp, og RLE ble utviklet for å ta hensyn til mangfoldet. Hvorfor skal vi slutte å ta hensyn til mangfoldet? Hvorfor skal mindretallet presse sitt livssyn igjennom på bekostning av alle oss andre?
En viktig side av et demokrati er nettopp å ta hensyn til minoriteter og mindretallet. Men hvordan skal vi kunne gjøre det, når et lite parti på 5.6% skal kunne tvinge igjennom en slik endring, totalt blottet for hensyn til minoriteter og, flertallet?

ckt05punfo4fs-Qmk1nueMoIc-hd

Nei, KRLE hører til på historiens skraphaug, akkurat som kristendomskunnskapsfaget gjør. La oss ta hensyn til at vi lever i et mangfoldig, tolerant, demokratisk og inkluderende samfunn, la dette gjenspeiles i RLE-faget.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s